30 April 2015
Kategorija:
Naši dobavljači

Posjeta dobavljačima / April 2015.

Nas tim u redovnoj posjeti našim dobavljačima, april 2015.


30 October 2014
Kategorija:
Naši dobavljači

Posjeta dobavljačima / Oktobar 2014

Naš tim u redovnoj posjeti našem dobavljaču, oktobar 2014.