Displej koji može da prikaze apsolutno sve formate video materijala (avi, mpeg, vob, flv, swf ) ili fotografije (jpg, bmp, png) u vrhunskom kvalitetu. Iskoristite maksimalno vašu kreativnost prilikom pripreme reklamnog spota jer će LED displej kvalitetno prikazati vas reklamni spot. Vanjske temperature (niske ili visoke) ne utiču na njegov normalan rad, kao ni drugi atmosferski elementi: jak vjetar, snijeg, kisa, led itd.

Displej može biti opremljen sa kontrolerima koja ima u sebi senzore za mjerenje temperature u svrhu servisnih informacija, kao i senzore koji mjere jačinu osvjetljenja i prilagođavaju osvjetljenost displeja radi idealnog prikaza (smanjuje osvijetljenost displeja po noći da ne smeta prolaznicima i saobraćaju, a po danu pojačava osvijetljenost da bi prikazivani materijal bio vidljiv) i tako postizete totalni automatizam sto se tice upravljanja displejem .

DIP tehnologija spada u malo stariju tehnologiju u odnosu na SMD, sto ne znaci da ne posjeduje svoje kvalitete.Prvenstveno DIP tehnologija znaci da je piksel sastavljen od klasicnih dioda koje cine piksel (minimalno 3 diode RGB – red,green blue -crvena,zelena i plava).

Diode se leme tako sto nožice svake diode prolaze KROZ ploču. Osnovna podjela DIP tehnologije je na REAL piksel i VIRTUAL piksel.
Real piksel cine uvijek 3 diode (1R 1G 1B) i uglavnom se koristi za sitnije piksele, a virtual čine 4 diode (2R 1G 1B) i uglavnom se koristi za krupnije piksele.
Real piksel displeji imaju kvalitetniji prikaz jer oni koriste za prikaz onoliko piksela koliko ih i ima stvarno fizički , a Virtual piksel displeji imaju dosta kvalitetan prikaz takođe, ali ipak se mora koristiti softver da se “poveća” broj piksela u odnosu na koliko ih stvarno fizicki i ima, što ne utiče puno na kvalitet prikaza pod uslovom da je površina prikaza dovoljno velika.

Ni ovaj tip displeja nema nekih posebnih mana, osim par koje se ne mogu izbjeći zbog fizičke konfiguracije,jer npr diode zbog svojih fizičkih dimenzija malo zaklanjaju jedna druga pa imamo malo problem prilikom gledanja sadrzaja iz odredjenih uglova, sto nije slucaj sa SMD tehnologijom, zatim prikaz bijele boje je u odnosu na SMD malo “topliji” (2300K-4000K). Generalno zivotni vijek trajanja je isto dug 100 000 sati neprekidnog rada. U prilogu galerija displeja koje smo postavili za naše klijente.