antena net teslic

Životni vijek sijalice je preko 50.000 radnih sati. Svaka sijalica ima specijalni stakleni lens koji služi kao raster svijetlosti i kao takav ranomjerno osvjetljava površinu (npr. 150W lampa sa 8m visine obasjava 120m*50m odnosno 3 lum/m2 preporučujemo razmak između stubova 60m). Pravilan i dugogodišnji rad lampi omogućava kvalitetano kućište koje je ujedno i cijelom svojom površinom služi kao vrhunski hladnjak.Posebna odlika naših lampi je nesmetan rad pri naponu od 90-265V tako da teško dolazi do kvara zbog variranja napona na mjesnoj ili gradskoj elektro-mreži.