15.oktobra.2015 godine smo postavili dvostrani displej P10 DIP , 2×6 kabineta,koji je vidljiv sa obe strane, postavljen je u ulici Cara Lazara,Sokolac,u vlasništvu firme Network DOO

[row]

[/row]