U aprilu 2016.godine smo za firmu Rottal DOO postavili displej P10 SMD 18 kabineta , na prvoj lokaciji na krov kioska K-MINUT DVA koji je u vlasništvu iste firme, ujedno je to prvi projekat za ovu firmu,a do kraja mjeseca juna planira se postavljanje istog takvog displeja na još jednoj lokaciji.

[row]

[/row]