18.Aprila.2016 naša ekipa montera je izvršila zamjenu postojećeg LED displeja 12m2 P20 DIP sa LED displejem novije generacije i veće površine.Postavljen je LED displej P10 SMD 15m2 u konfiguraciji 5×3 kabineta.Displej koji je bio na lokaciji smo otkupili od vlasnika i za jedan dan završili sve radove.Vlasnik lokacije je i dalje isti firma MBA com Doboj.

[row]

[/row]