7. novembra.2015 godine naša firma je postavila displej na terasi Doma Sindikata u Sarajevu,ulica Obala Kulina Bana,P10 SMD 18m2 koji se nalazi u vlasništvu Elite Media

[row]

[/row]