18.mart.2016 godine je pušten u rad P10 SMD displej 12m2 u Istočnom Sarajevu, u vlasništvu S&M Media,gosp. Slaviše Čelika.Ovoj mladoj marketinškoj agencija u razvoju je 2.lokacija koja je realizovana,prva se nalazi u Bijeljini,a planira se i 3. lokacija u Brčkom ubrzo.

[row]

[/row]