16.Aprila.2016.godine je postavljen P10 SMD displej veličine 6 kabineta (konfiguracija 3 x 2 kabineta) u vlasništvu g.Ahmeta Fazlića, za marketingšku agenciju Kalsed u Kalesiji , na lokaciji Kalesijskog odreda 35, Kalesija.

[row]

[/row]