28.decembra.2015.godine smo postavili do ovog momenta najveći displej u Sarajevu P10 SMD 32m2 u vlasništvu Megacentra Lamper , u ulici Enisa Srne,u blizini tkz Stupske petlje

[row]

[/row]