01.februara.2016.godine smo postavili P10 SMD displej na tarasu privatnog stana gosp.Alana Alica, koji je tu lokaciju iskoristio za komercijalizaciju u marketingske svrhe.On se odlucio za zanimljivu konfiguraciju displeja , 6 kabineta postavljenih redno , konfiguracija kabineta 6 x 1.

[row]

[/row]