Na lokaciji Vogošća na samom ulasku ,sa desne strane nalazi se benzinska pumpa Umax , na čijem krovu smo instalirali Led Displej P10 SMD 18 kabineta.

[row]

[/row]