P10 SMD Vinex-M Čelinac

Krajem marta 2016. godine smo postavili P10 SMD LED displej u Čelincu u vlasništvu firme Vinex-M Čelinac,smještene u Čelincu.