P12 DIP UGLJEVIK

Postavljen LED displej u Ugljeviku.