12.maja.2015 godine instaliran je studijski displej za TELEVIZIJU K3, P5 SMD sastavljen od 28 kabineta, namijenjen za unutrasnju montazu.

[row]

[/row]