P8 SMD 4×2 MODRIČA

Postavljen LED displej u Modriči P8 SMD Full Color 4×2 ukupno 8m2.