Opis

31. maja.2017.  godine instaliran je LED displej 0d 100m2 u vlasnistu Croatia Bus d.o.o.

Klijent

“Croatia Bus” d.o.o. Zagreb

Najveći LED displej u jugoistočnoj Evropi!

Website: http://www.croatiabus.hr