Na fotografiji su naši dizajni totema. Takodje radimo reparaciju postojećih totema, što se može vidjeti na fotografijama u referens listi. Dimenzije cijena za derivate je minimalna 32cm x 16cm, zatim sledeća veća je 64cm x 32cm, veličina cijene zavisi od pozicije benzinske pumpe tj. kategorije puta. Kategorija puta se određuje na način da li je brza cesta ili sporija, tako da za sporiju cestu mozemo koristiti manju veličinu cijene, a ako je brza cesta i vozila se kreću dosta brze moramo koristiti veću dimenziju cijene. Površina prikaza se formira kao LED displej tako da na njemu mozemo ispisati sta nam treba, tj. mozemo na visini od 32cm da stavimo i naziv derivata i njegovu cijenu. Takođe se moze podesiti automatska regulacija osvjetljenja da npr. osvjetljenje bude na maksimumu tokom dnevne svjetlosti radi najbolje vidljivosti, a da u večernjim satima smanjimo osvjetljenje na adekvatnu jačinu da ne smeta učesnicima u saobraćaju a da pri tom i dalje imamo najbolju vidljivost.

totemi antena net teslic

Sistem je jednostavne kontrole sa garancijom od 2 GODINE. U slučaju kvara na servis dolazimo u roku 24 sata od momenta prijave.