Na fotografijama su naša dizajnerska rješenja totema. Takođe radimo reparaciju postojećih totema, što se može vidjeti na fotografijama u referens listi. Dimenzije cijena za derivate je minimalna 32cm x 16cm, zatim sledeća veća je 64cm x 32cm, veličina cijene zavisi od pozicije benzinske pumpe tj. kategorije puta. Kategorija puta se određuje na način da li je brža cesta ili sporija, tako da za sporiju cestu mozemo koristiti manju veličinu cijene, a ako je brža cesta i vozila se kreću dosta brže moramo koristiti veću dimenziju cijene. Površina prikaza se formira kao LED displej tako da na njemu možemo ispisati sta nam treba, tj. možemo na visini od 32cm da stavimo i naziv derivata i njegovu cijenu. Takođe se moze podesiti automatska regulacija osvjetljenja da npr. osvjetljenje bude na maksimumu tokom dnevne svjetlosti radi najbolje vidljivosti, a da u večernjim satima smanjimo osvjetljenje na adekvatnu jačinu da ne smeta učesnicima u saobraćaju a da pri tome i dalje ima dobru vidljivost. Sistem je jednostavne kontrole sa garancijom od 2 GODINE. U slučaju kvara na servis dolazimo u roku 24 sata od momenta prijave.

totemi antena net teslic